Deelnameprijs € 57,- per persoon

Je betaling dient uiterlijk 1 week vóór aanvang van de workshop bij mij binnen te zijn.

Totaal